Is omgaan met mensen je passie? Spreekt ‘van conflict naar kans’ jou aan? Kun jij makkelijk switchen
tussen pionieren en werken langs gebaande paden? Dan is deze functie misschien iets voor jou!

Onze organisatie, Coloured Consultancy (CoCon) zoekt een enthousiaste collega voor 24-28 uur per
week, die in de gemeenten Barendrecht en Hoeksche Waard als teamcoach voor de Advieslijn
Woonoverlast (AW) en Buurtbemiddeling (BB) aan de slag gaat.

Bij onze adviseurs van de AW kan men terecht voor advies en informatie, om woonoverlast op een
goede manier zelf aan te pakken en op te lossen, voor een luisterend oor, bijvoorbeeld om even
stoom af te blazen, je verhaal te vertellen en je gehoord te voelen.
De AW-adviseur kan de beller ook doorverwijzen naar Buurtbemiddeling. Onze buurtbemiddelaars
helpen buren met onderlinge problemen er samen uit te komen. Hoe? Door met de buren erover te
praten en hen te helpen naar elkaar te luisteren en samen een eigen oplossing te vinden.

Onze adviseurs en buurtbemiddelaars zijn speciaal voor de AW en BB getrainde vrijwilligers, die elk
jaar diverse verdiepings- en opfristrainingen aangeboden krijgen.

De vier taakvelden van de teamcoach

1. Vrijwilligers:
• Coaching en begeleiding in het adviserings- en bemiddelingsproces.
• Organiseren en faciliteren van overleg en ontmoetingsmomenten, als ook trainingsaanbod.
• Werving en inwerken van nieuwe vrijwilligers
Het koesteren, motiveren, inspireren en persoonlijk waarderen van de vrijwilligers is de rode draad in
de begeleiding van de vrijwilligers.

2. Netwerkpartners:
• Afstemming, terugkoppeling en overleg over casussen Buurtbemiddeling en/of de Advieslijn.
• Presenteren van de AW en BB.
Het opbouwen en onderhouden van de contacten met netwerkpartners is essentieel om samen met
hen de AW en BB succesvol uit te voeren, een goede samenwerkingsrelatie met hen is daarbij van
groot belang.

3. PR en werving, samen met onze collega van communicatie:
• gericht op het bekendheid geven aan de AW/BB
• informeren en werven van toekomstige vrijwilligers
PR is ook intern gericht op het informeren van de vrijwilligers over de AW en BB en om hen te
betrekken bij PR- en wervingsactiviteiten. Bij dit taakveld is onze communicatie-medewerker nauw
betrokken.

4. Administratie en registratie
• Administratieve verwerking van de aanmeldingen en casussen bij resp. de AW en BB.
• Opstellen van kwartaal- en jaarrapportages.
De cijfers en resultaten en ook trends, aandachtspunten, die we signaleren zijn het kompas waarop
we onze plannen en ambities kunnen toetsen, bijstellen en aanvullen, mede in overleg met en ter
verantwoording naar onze opdrachtgevers.

Wat bieden wij?
• Een afwisselende baan met een grote maatschappelijke bijdrage in Barendrecht en de Hoeksche
Waard.
• Gedeeltelijk thuis werken behoort tot de mogelijkheden.
• Deelname aan de CoCon basis- en verdiepingstrainingen.
• Een tijdelijke aanstelling tot 1 januari 2025 met de mogelijkheid tot verlenging.
• Salariëring conform de CAO Sociaal Werk, schaal 8.

Wat vragen wij?
• Integriteit en respect zijn twee essentiële pijlers waarop ons werk gebaseerd is op alle niveaus in
de organisatie: met vrijwilligers, met bewoners, met collega’s en met samenwerkingspartners.
• Ervaring met het faciliteren en enthousiasmeren van vrijwilligers.
• Het principe ‘voor en door bewoners’ onderschrijven.
• Oog hebben voor trends en ontwikkelingen en daar samen met het team proactief in mee kunnen
denken en op in kunnen spelen.
• Positief staan tegenover diversiteit en dit kunnen overbrengen naar anderen.
• Kennis van en ervaring met de aanpak van woonoverlast in het algemeen is een pré.
• HBO denkniveau met een sociaal hart.
• Deelname aan de basistrainingen ‘Adviseur Woonoverlast’ en ‘Buurtbemiddeling’.
• Bekend met of woonachtig in Barendrecht of Hoeksche Waard is een pré.

Interesse? Dan horen we graag van je. Stuur een e-mail met je CV en motivatie voor 29 maart a.s.
naar: info@colouredconsultancy.nl t.a.v. Fica Djohani.

 

Advertentie vacature Teamcoach AW en BB 2024 BD en HW )

Laat een reactie achter