VANAF 1 JULI 2016 BUURTBEMIDDELING HOEKSCHE WAARD
Wegens succes in Oud-Beijerland nu regionaal

In april 2014 introduceerden HW Wonen, politie en gemeente Oud-Beijerland Buurtbemiddeling Oud-Beijerland. Onafhankelijke, onpartijdige en deskundige
buurtbemiddeling voor en door bewoners. Al in 2015 werd duidelijk dat Buurtbemiddeling Oud-Beijerland een groot succes is. Een enthousiast en capabel team van bemiddelaars had binnen een jaar al tientallen zaken bemiddeld met een oplossingspercentage van ruim 70%. Een percentage dat vaak pas na een aantal jaar wordt behaald. Reden genoeg om te onderzoeken of Buurtbemiddeling ook op Hoeksche Waards niveau op draagvlak kon rekenen. En dat is het geval. Op donderdag 30 juni zetten HW Wonen, politie en de Hoeksche Waardse gemeenten daarom hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst Buurtbemiddeling Hoeksche Waard.
Sfeer
In elke woonwijk komt het (helaas) wel eens voor: burenruzie. Over geluidsoverlast, overlast van huisdieren, hangjongeren, pesterijen of overhangend groen. Soms kunnen
kleine ergernissen of ruzies maanden- of zelfs jarenlang tussen buren in blijven staan. Deruzie beïnvloedt dan niet alleen de sfeer thuis, maar ook die in de buurt. Als buren er onderling niet uit komen, kloppen ze vaak aan bij de woningcorporatie, politie of gemeente. Doel: een oordeel of uitspraak krijgen over het conflict. Deze instanties kunnen, in vrijwel alle gevallen, alleen vanuit hun eigen expertise reageren. De verhuurder kan uitspraken doen over mogelijke overtredingen van het huurrecht, de
politie bepaalt of er sprake is van een strafrechtelijke situatie en de gemeente beoordeelt of wetten zijn overtreden op het gebied van geluid, geur, bouw of beplanting. Een
dergelijke uitspraak leidt in veel gevallen niet tot de volledige oplossing van het probleem.
Buurtbemiddeling Hoeksche Waard
Buurtbemiddeling Hoeksche Waard helpt buurtbewoners bij het oplossen van deze onderlinge conflicten. Speciaal opgeleide vrijwilligers treden op als bemiddelaar. De
onpartijdige bemiddelaars oordelen en beslissen niet, maar brengen bewoners opnieuw met elkaar in gesprek. Ze stimuleren bewoners tijdens het bemiddelingsgesprek zelf op zoek te gaan naar een oplossing die langdurig stand houdt. Goed wonen in een leefbare wijk is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Jarenlange ervaring laat zien dat 70% van de moeilijkheden tussen buren via bemiddeling wordt opgelost.
Eerste resultaten Buurtbemiddeling Oud-Beijerland
De afgelopen twee jaar (april 2014 tot en met april 2016) zijn 63 zaken aangemeld bij Buurtbemiddeling Oud-Beijerland. 34 zaken zijn met succes bemiddeld, 12 zaken zijn
nog in behandeling. Geluidsoverlast, ruzie en/of pesten en problemen met groen/de tuin staan in de top 3 van aangemelde zaken.
Hoeksche Waard vanaf 1 juli 2016
Inwoners van de Hoeksche Waard kunnen vanaf 1 juli 2016 gratis gebruik maken van Buurtbemiddeling Hoeksche Waard. Uiteraard zijn de gesprekken volstrekt vertrouwelijk en onpartijdig. Buurtbemiddeling is niet verbonden aan politie, gemeente, woningcorporatie of welzijnsorganisaties.

Laat een reactie achter